قوانین و شرایط

استفاده از سرویس ها و خدمات وب سایت ، به منزله مطالعه و قبول تمام قوانین و شرایط وب سایت اگهی فنی تاپ می باشد ، بنابراین توصیه می شود قبل از استفاده از خدمات وب سایت ، حتما قوانین و شرایط مربوط به این وب سایت را مطالعه نمایید.

وب سایت فنی تاپ ،  در قالب وب سایت آگهی فعالیت نموده و هیچ گونه خدمات فنی توسط این وب سایت ارائه نمی گردد .  در واقع این وب سایت با فراهم سازی بستر مناسب امکان ارتباط کاربران وب سایت ( سرویس گیرندگان ) و شرکت های ارائه دهنده خدمات در حوزه معماری را فراهم نموده است .

تمامی اطلاعات قرار داده شده در وب سایت از شرکت های ارائه دهنده خدمات معماری ، از جمله دارایی های معنوی وب سایت محسوب می گردد . بنابراین استفاده از اطلاعات وب سایت ، بدون کسب مجوز حق پیگرد قانونی را برای وب سایت محفوظ می دارد .

هر کدام از کاربران و شرکت های ارائه دهنده خدمات معماری ملزم به رعایت اخلاق ، حریم شخصی و انصاف و قانون هستند .

وب سایت اگهی فنی تاپ کاملا مستقل بوده و هیچ گونه رابطه پرسنلی ، پیمانکاری ، استخدامی و قرار دادی و … بین شرکت های ارائه دهنده خدمات معماری و وب سایت اگهی فنی تاپ وجود ندارد .

کاربران و شرکت های ارائه دهنده خدمات معماری قبل از اجرای پروژه از سالم و کامل بودن وسایل و لوازم مربوط به اجرای پروژه و سایر اشیاء و … اطمینان حاصل نمایند ، چرا که در صورت آسیب دیدن و یا مفقود شدن آن ها ، مسئولیت با خود کاربر یا شرکت ارائه دهنده خدمات معماری خواهد بود .

اخذ هر گونه مجوز قانونی در رابطه با اجرای پروژه بر عهده کاربر یا شرکت ارائه دهنده خدمات معماری خواهدبود ، و وب سایت اگهی فنی تاپ هیچ گونه تعهد و مسئولیتی در رابطه با این موضوع نخواهد داشت .

تاخیر در اجرای پروژه ، عدم اتمام پروژه در موعد مقرر در قرارداد ، نحوه اجرای پروژه ، زمان اتمام پروژه و … از جمله مواردی است که بین کاربر و شرکت ارائه دهنده خدمات حل و فصل شود ، و وب سایت آگهی فنی تاپ هیچ گونه تعهد و مسئولیتی در رابطه با این موضوع نخواهد داشت .

کاربر و نیروهای شرکت ارائه دهنده خدمات ملزم به رعایت موارد حفاظتی و ایمنی کار از جمله وسایل ایمنی از قبیل : کلاه ایمنی ، کفش ایمنی ، لباس زخیم ، ماسک ، دستکش ماسب و سایر لوازم ضروری مربوط به کار می باشند .

در صورت اتفاق افتادن هر گونه حوادث از ابتدا تا انتهای اجرای پروژه ، وب سایت آگهی فنی تاپ هیچ گونه تعهد و مسئولیتی در رابطه با خسارات مالی ، جانی و … نخواهد داشت ، و تمام  مسئولیت بر عهده شرکت ارائه دهنده خدمات معماری و کابر خواهد بود . در واقع وب سایت آگهی فنی تاپ هیچ گونه تعهد و مسئولیتی در رابطه با حوادث مالی و جانی ، بیمه و دیه نخواهد داشت .

وب سایت آگهی فنی تاپ هیچگونه تعهد و مسئولیتی در رابطه با موضوعات مالی مثل قیمت گذاری برای اجرای پروژه از آغاز تا پایان پروژه وهمچنین کیفیت کار پروژه و … نخواهد داشت . این موارد از جمله موضوعاتی است که بین کاربر و شرکت ارائه دهنده خدمات حل و فصل گردد.

هر یک از شرکت های ارائه دهنده خدمات معماری ملزم به ارائه اطلاعات دقیق و درست از خود جهت درج اگهی می باشند . در صورت درست نبودن اطلاعات داده شده ، مسئولیت با خود شرکت می باشد و وب سایت آگهی فنی تاپ نیز به محض اطلاع ، تمام اطلاعات شرکت را از وب سایت حذف خواهد نمود . در ضمن کاربران نیز لازم است از صحت اطلاعات داده شده توسط شرکت های ارائه دهنده خدمات معماری اطمینان حاصل نمایند ، چرا که وب سایت آگهی فنی تاپ هیچگونه مسئولیت و تعهدی را در رابطه با این موضوع نمی پذیرد .

مسئولیت نحوه ی پرداخت هر گونه وجه از سوی کاربر به شرکت ارائه دهنده خدمات بر عهده طرفین بوده و وب سایت اگهی فنی تاپ هیچ گونه مسئولیت و تعهدی در رابطه با این موضوع نخواهد داشت .